Số điện thoại: 0907690994

Email: viettainguyen91@gmail.com

Địa chỉ:16/3C đường 34, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức